ویژه نامه سفره هفت سین

نماز از ديدگاه معصومين (عليهم السلام)نماز از ديدگاه معصومين (عليهم السلام)
ويژگي هاي نماز در احاديث ائمه عليه السلام:

مثل نماز همانند نهري جاري است:

« أرأيتم لو أن بباب أحدکم يغتسل منه خمس مرات هل يبقي من درنه من شيء؟ قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهم الخطايا؛ (1)
آيا اگر مشاهده کرديد که جوي آبي بر منزل يکي از شما باشد که هر روز پنج بار در آن شست و شو کند، آيا از چرک و ناپاکي او چيزي باقي مي ماند؟ گفتند: نه، فرمود اين مثل نمازهاي پنج گانه است که خداوند گناهان را به وسيله ي آن ها محو مي کند.»

مثل نماز مانند ستون خيمه دين است:

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: «مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشاء و اذا انکسر العمود لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء؛ (2) مثل نماز مانند ستون خيمه است، هرگاه ثابت و استوار باشد طناب ها و ميخ ها مفيد خواهند بود و هرگاه ستون شکسته شود از ميخ و طناب و پرده سودي حاصل نشود. »
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: موضع الصلوه من الذين کموضع الرأس من الجسد؛ (3)

نماز در دين، مانند نسبت سر به جسد است:

جايگاه نماز در دين همانند جايگاه سر در بدن است. »

نماز سيماي مکتب:

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله « لکل شيء وجه و وجه دينکم الصلاه؛ (4)
براي هر چيزي نمايي (ظاهري) است و نماي دين شما نماز است. »

نماز پرچم اسلام:

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: علم الاسلام الصلوه؛ (5) نماز پرچم (علامت) اسلام است. »

نماز وسيله قرب الهي و معراج مؤمن:

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايند: « الصلوه قربان کل تقي؛ (6) نماز مايه قرب هر انسان متقي است. »
« الصلوه معراج المومن؛ (7) نماز معراج مومن است. »

نماز نشانه ي شيعيان

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:
« امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاه کيف محافظتهم عليها؛ (8) شيعيان ما را به هنگام نماز امتحان کنيد که چگونه بر آن محافظت دارند. »